พัฒนาเกมบน iOS (iPhone/iPod/iPad) ตอนที่ 3 สร้างเกม Shooting เบื้องต้น

บทความนี้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Pantip Guide ฉบับที่ 52 (ก.ค. – ก.ย.) โดยเป็นการสอนพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone / iPod / iPad) ซึ่งในตอนนี้จะอธิบายกล่าวถึงการสร้างเกมแนว Shooting เบื้องต้น

 

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ หลังจากสองตอนที่ผ่านมาผมได้แนะนำ cocos2d ไปพอสมควรแล้ว ในบทความนี้จะขออธิบายถึงวิธีการทำเกม Shooting ซึ่งเป็นเกมพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นทำเกม ซึ่งเกม Shooting ที่จะอธิบายในบทความนี้เป็นแบบเบื้องต้นโดยมีตัวละคะฝั่งผู้เล่น ตัวละครฝั่งคอมพิวเตอร์ และกระสุนที่ใช้ยิง วิธีการเล่นคือเมื่อผู้เล่นกด (ทัชหน้าจอ) ก็จะปล่อยกระสุนเพื่อยิงคู่ต่อสู้

 

ขั้นตอนการทำเกม Shooting ก่อนอื่นเตรียมรูปสำหรับใช้ทำเกมที่ทำจากโปรแกรมสร้างรูปทั่วไปโดยบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .png เพื่อให้สามารถสร้างรูปที่มีพื้นหลังโปร่งแสง จำนวน 3 รูป คือรูป 1. รูป PC (Player character) คือรูปที่เราสามารถควบคุมได้ 2. รูป NPC (Non-Player character) คือรูปคู่ต่อสู้หรือศัตรู และ 3. รูปอาวุธหรือกระสุนปืน แสดงดังรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 รูปที่ใช้ประกอบการทำเกม Shooting

 

จากนั้นสร้างโปรเจคใหม่แล้วตั้งชื่อ ซึ่งในตัวอย่างนี้ตั้งชื่อว่า iOSGame03 แสดงดังรูปที่ 2 แล้วนำไฟล์รูปทั้ง 3 รูปเข้าไปในโปรเจคโดยใส่ไว้ในโฟลเดอร์ Resources ดังรูปที่ 3 ทั้งนี้โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่างถามว่าคุณจะบันทึกและคัดลอกไว้ในโปรเจคหรือไม่ ให้เราเลือกเครื่องหมายถูกที่ช่อง Copy items… ตรงนี้สำคัญมากเนื่องจากว่าถ้าไม่เลือกถูก เวลาเราย้ายโปรเจครูปที่เราใส่จะไม่ตามไม่ด้วยและจะทำให้หาไฟล์รูปไม่เจอ แต่ถ้าเราเลือกถูกเวลาจะย้ายโปรเจคเราสามารถคัดลอกไปทั้งโฟลเดอร์ได้เลย

 

รูปที่ 2 สร้างโปรเจค iOSGame03

 

รูปที่ 3 นำไฟล์รูปเข้าโปรเจค

 

ขั้นตอนต่อไปเป็นการแสดงรูป pc.png ที่หน้าจอกึ่งกลางด้านซ้าย โดยเพิ่มคำสั่งในเมธอด init ที่อยู่ในไฟล์ HelloWorldScene.m ดังนี้

 

 

เมื่อรันแล้วจะพบว่ามีรูป pc แสดงกึ่งกลางด้านซ้ายของหน้าจอ ดังรูปที่ 4

 

รูปที่ 4 แสดงผลรูป pc.png

 

ขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้าง npc ให้เกิดแบบสุ่ม โดยให้ npc เกิดจากตำแหน่งด้านขวาของหน้าจอและค่อยๆ เคลื่อนที่มาทางด้านซ้าย ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน โดยเพิ่มเมธอด addNPC เข้าไปในไฟล์ HelloWorldScene.m ดังนี้

 

 

จากข้างต้นจะเห็นว่าเมื่อ npc เคลื่อนที่พ้นขอบจอด้านซ้ายแล้วจะเรียกเมธอด spriteMoveFinished ซึ่งเป็นเมธอดสำหรับทำลายตัว npc โดยมีคำสั่งดังนี้

 

 

จากนั้นสร้างเมธอดไว้สำหรับสร้าง npc ตามเวลาสุ่ม โดยสร้างเมธอด gameLogic ดังนี้

 

 

เพิ่มคำสั่งเพื่อเรียกเมธอด gameLogic ตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยเพิ่มคำสั่ง ไว้ในเมธอด init โดยวางไว้บรรทัดก่อนคำสั่ง return โดยใช้ schedule เพื่อเรียกเมธอด gameLogic ทุกๆ 1 วินาที ดังนี้

 

 

จากนั้นทดลองรันโปรแกรมดู จะพบว่ามี npc เกิดขึ้นทุกๆ 1 วินาที เคลื่อนที่จากด้านขวาไปซ้าย ดังรูปที่ 5

 

รูปที่ 5 แสดงการเกิด NPC

 

ขั้นตอนต่อไปคือสร้าง projectile เมื่อเราทัชที่หน้าจอ โดยให้ต้นกำเนิดของ projectile เกิดจากตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งของ pc และวิ่งเป็นเส้นตรงไปยังทิศทางของตำแหน่งที่ทัชหน้าจอ วิธีการคือให้เราเพิ่มเมธอดซึ่งเป็น override method ที่มีชื่อว่า ccTouchesEnded ดังนี้

 

 

ทั้งนี้คำสั่งข้างต้นนี้จะทำงานได้ จะต้องใส่คำสั่งเพื่อให้ยอมรับการทัชหน้าจอ โดยใส่คำสั่ง

 

 

ไว้ในเมธอด init โดยใส่ไว้ก่อนคำสั่ง return และเมื่อรันแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 6

 

รูปที่ 6 แสดงรูป projectile เมื่อทัชหน้าจอ

 

สำหรับขั้นตอนถัดไปคือการเช็คชน นั่นคือเมื่อ projectile ที่ยิงออกไปชนกับ npc ก็ให้วัตถุทั้งสองชิ้นหายไป คำสั่งนี้ค่อนข้างซับซ้อน โดยเริ่มจากสร้างตัวแปรที่เป็น Array ไว้สำหรับเก็บวัตถุ projectile และ npc โดยประกาศไว้ในไฟล์ HelloWorldScene.h ดังนี้

 

 

จากนั้นใส่คำสั่งจองหน่วยความจำให้กับตัวแปรทั้งสองตัว ในเมธอด init ของไฟล์ HelloWorldScene.m ดังนี้

 

 

เพิ่มคำสั่งสำหรับเก็บ object npc ลงในอาเรย์ _npcs โดยใส่ไว้ก่อนปิดวงเล็บในเมธอด addNPC ดังนี้

 

 

และเช่นกันเพิ่มคำสั่งสำหรับเก็บ object projectile ลงในอาเรย์ _projectiles โดยใส่ไว้ก่อนปิดวงเล็บในเมธอด ccTouchesEnded ดังนี้

 

 

และเมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่ออกนอกจอก็จะต้องนำออกจากอาเรย์ด้วย โดยใส่คำสั่ง removeObject ในเมธอด spriteMoveFinished ดังนี้

 

 

เพิ่มคำสั่งสำหรับตรวจสอบการชน โดยสร้าง Override method ที่ชื่อว่า update โดยเมธอดนี้ทำงานตามความถี่ในการแสดงผลหน้าจอ ซึ่งจะเหมาะกับคำสั่งที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยในที่นี้จะใส่คำสั่งสำหรับตรวจสอบการชนกันของวัตถุ ดังนี้

 

 

และขั้นตอนสุดท้ายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง นั่นคือการจัดการหน่วยความจำเนื่องจากอุปกรณ์มีหน่วยความจำที่จำกัด จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการหน่วยความจำให้ดี โดยสิ่งที่ทำได้อย่างแรกคือการคืนหน่วยความจำของตัวแปรที่ไม่ได้ใช้ โดยเขียนคำสั่งเพิ่มในเมธอด dealloc ดังนี้

 

 

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เมื่อตรวจสอบแล้วไม่พบ Error ก็ทดลองรัน แล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 7 โดยเมื่อทัชหน้าจอแล้วจะมีกระสุนออกมา และถ้ากระสุนชนกับ npc วัตถุทั้งสองชิ้นก็จะหายไป

 

รูปที่ 7 ผลลัพธ์เกม Shooting เบื้องต้น

 

จากข้างต้นเกมประเภท Shooting นี้สามารถนำไปออกแบบเพิ่มเติมหรือดัดแปลงให้เข้ากับเกมที่เราออกแบบขึ้นมาใหม่ได้ หรือจากตัวอย่างนี้ถ้าจะทำให้สมบูรณ์มากขึ้น ผู้อ่านสามารถเพิ่มการควบคุมตัวละครให้เคลื่อนที่ หรือเพิ่มคะแนนเมื่อยิงกระสุนโดนคู่ต่อสู้ หรือถ้าหากคู่ต่อสู้วิ่งมาถึงตัวละครทำให้พลังชีวิตตัวละครลดลง และมีอื่นๆ อีกมากมาย ลองทำดูนะครับ
บทความนี้อ้างอิงมาจาก: http://www.raywenderlich.com/

มนตรี อินทโชติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply