ส่งพารามิเตอร์ผ่าน performSelectorOnMainThread หลายๆ พารามิเตอร์

ปกติแล้วส่ง performSelectorOnMainThread จะส่งพารามิเตอร์ได้ตัวเดียว ผ่าน withObject: แล้วถ้าต้องการส่งพารามิเตอร์หลายๆ ตัวจะทำอย่างไร

Read more