ซ่อน Status bar ใน iOS 7

ปัญหานี้ดูเหมือนง่าย แต่ก็เป็นปัญหาสำหรับผู้พัฒนาเริ่มต้นหลายๆ คน คือว่าจะซ่อน Status bar อย่างไร

 

หลายก็ไปเลือกถูกตรงหน้าจอ setting ในแถบ General ตรงหัวข้อ Status Bar Style แล้วเลือกถูกตรง Hide during application launch แล้วก็คิดว่าจะหายไป มันหายครับ แต่หายเฉพาะตอนที่เปิดแอพพลิเคชันตอนที่แสดง splash screen เท่านั้น แต่พอเข้าแอพก็โชว์มาเหมือนเดิม
วิธีแก้คือ
ไปที่ setting แล้วเลือกแถบ Info เพื่อปรับพารามิเตอร์ 2 ตัว คือ

1. ตรง Key ชื่อ Status bar is initially hidden ปรับ value เป็น YES
2. ตรง Key ชื่อ View controller-based status bar appearance ปรับ value เป็น NO

เท่านี้ status bar ก็หายไปแล้ว

Leave a Reply