โพสรูปลง Facebook ใน iOS 7 ง่ายๆ

หลายคนที่ทำแอพแล้วต้องการแชร์รูปลง Facebook คงต้องปวดหัวน่าดูกับโค๊ดที่ยุ่งยาก แต่พอมี iOS 7 มันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลย

 

จากที่ Apple ได้ปล่อย iOS 7 แล้วใน Setting สังเกตุดีๆว่ามันจะฝันส่วนที่เป็น Social Network เช่น Twitter, Facebook มาให้ โดยให้ผู้ใช้ใส่ Account เข้าไปได้เลย มันก็เลยส่งผลให้ผู้พัฒนาแอพสามารถเรียกใช้คุณสมบัตินี้ได้โดยง่าย โดยไม่ต้องยุ่งกับ SDK ของ facebook หรือ SDK ของ twitter อีก วิธีการโพสหรือแชร์รูปลง Facebook มีดังนี้

 

1. เพิ่มเฟรมเวิร์ค Social.Framework โดยไปที่โปรเจค > Build Phases > Link binary with binaries แล้วกด + เลือกเฟรมเวิร์คชื่อ Social.framework

Social.framework

 

2. อิมพอร์ต Social.h ในไฟล์ xxx.h หน้าที่เราจะแชร์

#import <Social/Social.h>

 

3. ประกาศ property ชื่อ slComposeViewController ในไฟล์ xxx.h หน้าที่เราจะแชร์

@property (strong, nonatomic) SLComposeViewController *slComposeViewController;

 

4. ในไฟล์ xxx.m สมมติว่ามีเมธอด shareWithFacebook ในคำสั่งดังนี้

-(void)shareWithFacebook{
  NSData *imageData = UIImageJPEGRepresentation(@"ชื่อรูป", 1.f);
  NSString *tempString = [NSString stringWithFormat:@"ข้อความที่ต้องการแชร์"];
  if ([SLComposeViewController isAvailableForServiceType:SLServiceTypeFacebook]) {
    self.slComposeViewController = [SLComposeViewController composeViewControllerForServiceType:SLServiceTypeFacebook];
    [self.slComposeViewController addImage:[UIImage imageWithData:imageData]];
    [self.slComposeViewController setInitialText:tempString];
    [self presentViewController:self.slComposeViewController animated:YES completion:NULL];
  }else{
    UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc]
               initWithTitle:@"No account found."
               message:@"Configure a Facebook account in setting"
               delegate:self
               cancelButtonTitle:@"OK"
               otherButtonTitles:nil, nil];
    [alert show];
  }
}

 

เรียบร้อย…:)

Leave a Reply