ส่งพารามิเตอร์ผ่าน performSelectorOnMainThread หลายๆ พารามิเตอร์

ปกติแล้วส่ง performSelectorOnMainThread จะส่งพารามิเตอร์ได้ตัวเดียว ผ่าน withObject: แล้วถ้าต้องการส่งพารามิเตอร์หลายๆ ตัวจะทำอย่างไร

Read more

การตั้งค่าใช้งาน Retina Display ในการพัฒนาเกมด้วย cocos2d

สำหรับผู้เริ่มพัฒนาเกมด้วย cocos2d อาจสงสัยว่าจะทำเกมที่ใช้กับหน้าจอแบบ Retina Display ใน iPhone 4 ได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

Read more