พัฒนาเกมบน iOS (iPhone/iPod/iPad) ตอนที่ 6 การเชื่อมต่อกับ OpenFeint

บทความนี้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Pantip Guide ฉบับที่ 55 (เม.ย. – มิ.ย.) โดยเป็นการสอนพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone / iPod / iPad) ซึ่งในตอนนี้จะอธิบายกล่าวถึงการเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์คเกมอย่าง OpenFeint 

Read more

พัฒนาเกมบน iOS (iPhone/iPod/iPad) ตอนที่ 5 การใส่เสียงพื้นหลังและเสียงเอฟเฟค

บทความนี้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Pantip Guide ฉบับที่ 54 (ม.ค. – มี.ค.) โดยเป็นการสอนพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone / iPod / iPad) ซึ่งในตอนนี้จะอธิบายกล่าวถึงการใส่เสียงพื้นหลังและเสียงเอฟเฟค

Read more

พัฒนาเกมบน iOS (iPhone/iPod/iPad) ตอนที่ 4 สร้างภาพเคลื่อนไหวจาก Sprite

บทความนี้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Pantip Guide ฉบับที่ 53 (ต.ค. – ธ.ค.) โดยเป็นการสอนพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone / iPod / iPad) ซึ่งในตอนนี้จะอธิบายกล่าวถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวจาก Sprite

Read more

พัฒนาเกมบน iOS (iPhone/iPod/iPad) ตอนที่ 3 สร้างเกม Shooting เบื้องต้น

บทความนี้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Pantip Guide ฉบับที่ 52 (ก.ค. – ก.ย.) โดยเป็นการสอนพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone / iPod / iPad) ซึ่งในตอนนี้จะอธิบายกล่าวถึงการสร้างเกมแนว Shooting เบื้องต้น

Read more

พัฒนาเกมบน iOS (iPhone/iPod/iPad) ตอนที่ 2 สร้างเมนูและการโหลดภาพ

บทความนี้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Pantip Guide ซึ่งเป็นการสอนพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone / iPod / iPad) ซึ่งในตอนนี้จะอธิบายวิธีการสร้างเมนูและการโหลดภาพ

Read more

พัฒนาเกมบน iOS (iPhone / iPod / iPad) ตอนที่ 1 เริ่มต้นพัฒนาเกมบน iOS

บทความนี้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Pantip Guide ซึ่งเป็นการสอนพัฒนาเกมบนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone / iPod / iPad) ซึ่งจะใช้ Open Source ที่ชื่อว่า cocos 2d …

Read more